Hem | Höje å Fiskevårdsområde

Välkommen att fiska i Höje å

Fiskekort säljer vi på nätet numera hos iFISKE. Klicka på knappen här ovanför så kommer du dit.

Höje å är 35 km lång och rinner från Häckebergasjön till Öresund med utflöde i Lomma. Ån avvattnar ett 200 kvadratkilometer stort område och passerar Genarp och Kyrkheddinge innan den når Lund. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta till kusten. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Fiskerätten i de skånska åarna tillhör, med vissa undantag, jordbruksfastigheterna i socknarna längs ån. Att t.ex. upplåta fiske i ån kräver då att samtliga fiskerättsägare är eniga i detta. Likaså är det svårt för enskilda fiskerättsägare att genomföra fiskevårdande åtgärder i ån. För att sköta detta bildades Höjeås Fiskevårdsområdesförening.

I föreningens stadgar står att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Vidare är det stadgat att all avkastning som denna försäljning inbringar skall användas till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket. 

Höje å fiskevårdsområde är angelägen om att fisket bedrivs störningsfritt för markägare, övriga fiskare, natur och miljön. Följ därför noga de fiskeregler som finns här och på skyltar och på sträckornas anslagstavlor.

Fiskarter i Höje å

Regler

Generellt
För fiske inom fiskevårdsområdet krävs giltigt fiskekort för alla över 12 år.
För ungdom under 16 år är det röda årskortet som är gäller. Detta kort är gratis och finns att hämta hos våra övriga kortförsäljare.
Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.
Fiskekortet skall bäras synligt och uppvisas på begäran av tillsynsmän.
Förlorat fiskekort ersätts ej.
Totalt fiskeförbud i Källbyverkets reningsdammar.
Fiske förbud i Önnerupsbäcken, vattendraget vid golfbanan, samt vid kyrkan.
Habo dammar ingår i ett naturskyddat område.

Fiskesäsong
Lax och/eller öring:
Förbjudet mellan 1/10 – 31/12.
Undantaget fredningsområdet vid mynningen (15/9 – 30/4).
Lundasträckan:
Fiskeförbud under perioden 1/10 – 31/12 mellan bron vid väg 108 och Värpingebron Lommavägen.
På åns södra sida, från järnvägsbron till Lommavägen i Värpinge, året runt.
Lommasträckan:
Fiske förbud i Önnerupsbäcken, vattendraget vid golfbanan, samt vid kyrkan.
Habo dammar ingår i ett naturskyddat område
Utanför åmynningen:
Fiskeförbud 15/9 – 30/4

Metoder
Fiskekortet berättigar till fiske med två handredskap.

Fångstbegränsningar
Max 2 laxartade fiskar/dygn får fångas.
Minimåttet på öring är 50 cm och på lax 60 cm.
Utlekt öring eller lax skall återutsättas på ett sådant sätt att fisken överlever. Färgad lekfisk och felkrokad laxartad fisk skall också återutsättas.
Gädda: Max 2 fångade och hemtagna fiskar / kort och dag. Längre än 100 cm återutsätts!
Abborre: Max 3 fångade och hemtagna fiskar / kort och dag.
Karp skall återutsättas.
Totalt får varje fiskande ta hem max 5 fiskar/dag.
Ålfiskeförbud: Från och med den 1 maj 2007 är allt ålfiske förbjudet.


Övriga regler
Förverkan av rätt till fiske:
Fiskekort kan nekas eller förverkas av föreningen/tillsynsmän.
Tillsynsmän äger även rätt att avvisa person som inte följer reglerna och/eller uppträder störande för omgivningen och/eller miljön
Om du visar hänsyn kommer ditt fiske i Höje å att utvecklas och du kan känna dig välkommen åter

Fiskekort

På nätet:
Fiskekort köpes enklast på nätet hos iFiske

Övriga försäljningsställen:
Här kan du också köpa fiskekort till Höje å Fiskevårdsområde. Du kan även hämta ut vårt Ungdomskort (Röda kortet)
Lund: Fiskekompaniet, S. Esplanaden 20, Tel 046-14 52 75, www.fiskekompaniet.se
Malmö: Fiskedags, Östra Hindbyvägen 30, el 040 -94 97 63, www.Fiskedags.nu

Priser:
Dygnskort: 50 kr
Årskort: 400 kr
För barn och ungdomar erbjuder vi gratis fiske mot lösande av ett kostnadsfritt fiskekort.
Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
För ungdom under 16 år är det röda årskortet som gäller. Detta kort är gratis och finns att hämta hos våra övriga kortförsäljare.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta kvarn till kusten och utloppet i Lomma.
Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Fiskesträckorna
Lundasträckan: Malmövägen i Lund nedströms till väg 108 vid Trolleberg.

Kyrkheddingesträckan: Från gamla Dalbyvägen vid glassfabriken till gamla järnvägsbron.

Lommasträckan: Från järnvägsbron NV Habogård, inklusive Habo dammar, till kusten.

Området – Kartor

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta kvarn till kusten och utloppet i Lomma.
Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Fiskesträckorna
Lundasträckan: Malmövägen i Lund nedströms till väg 108 vid Trolleberg.
Kyrkheddingesträckan: Från gamla Dalbyvägen vid glassfabriken till gamla järnvägsbron.
Lommasträckan: Från järnvägsbron NV Habogård, inklusive Habo dammar, till kusten.

Karta över hela Höje å, blått = vårt fiskevårdsområde
Karta över fiskevårdsområdet
Kyrkheddingeområdet
Lomma-Lundområdet

Kontakt

Tillsynsmän

tillsynsman@hojeafiske.se
Lennart Meyer, 0703 – 14 92 26
Olle Nyman, 0702 – 48 62 65
Bengt Jönsson, 0705 – 25 05 38

Webbredaktör

webbred@hojeafiske.se

Rapporter

Logga