Studiebesök på Håstadmölla

Vi i föreningen som kunde komma till Anders Eklöv i Håstadmölla vid Kävlingeån den 22 maj hade en underbar kväll. Anders bjöd på kaffe och vi andra hade med oss lite gofika. Han berättade om platsen där han bor och den gamla möllans historia och om fångsterna som hamnar i fiskfällan bl.a. smolt och ål. Det märkligaste var nog en vattensköldpadda som hamnade i fällan; en invasiv art. På 40-talet köptes möllan och fastigheten runt den av Malmöfabrikören Philip Wolf (Skandinaviska Etuifabriken). Wolf, som var fisk- och fiskeintresserad, tog initiativ till den mycket omfattande kartläggningen av Kävlingeån och dess biflöden med speciell inriktning på fiskevård. Det arbetet skedde med hjälp av många medhjälpare under 40- och 50-talen, och var ett pionjärarbete som gav upphov till flera akademiska skrifter och den sk Wolf-fällan (Wolf trap), som numera används runt om i världen för att skonsamt fånga in fisk i strömmande vatten för undersökningsändamål.

Vill man veta mer om fiskstatistik så kan man gå in www.fiskdata.se. Väljer man sedan Köpingebro, Nybro ån så kan man se fiskar och en och annan utter simma förbi fönstret.
Mvh Olle